Váradi Sándor blogja. Üdvözöllek! Köszönöm, hogy meglátogattál.

Nyilatkozat


Megszálló magánszervezet-állam (mely államnak nevezi magát) által üzemeltetett közigazgatási hivatalokban közokirat hamisítás áldozatává kényszeríthetnek, kényszeríttetnek... (pl.: okmányok, ügyintézések,…) A hivatali, hatósági szervek a Magyar Állam intézményei, csak nem a Magyar Állam jogrendje szerint működnek. Magát magyar államnak állító, „Magyarország” nevű, jogilag érvénytelen (jogilag nem létező) diktatúra - szervezet Alkotmányt, emberi jogot (nemzetközit is) sértő törvénytelen rendszerében bizonyos személyek - az általuk hivatalosnak, hatóságnak nevezett… - felhatalmazásból, privilégium kiváltsággal válogatott módszerekkel, gyakori alkalommal lélektani nyomással, félelemkeltő, paráztató retorikával, félrevezetéssel, esetenként erőszakkal (fenyegetéssel) bűnpártolásra, bűn…, áldozattá,… akarnak kényszeríteni. (pl.: eljárások, ügyintézések, …)

Ezen oknál fogva ahol először is áldozati helyzet állhat, vagy áll elő, legelsősorban azt kell megvitatni, helyén kezelni, majd megszüntetni ahhoz, hogy bármiben korrekt, evidens módon közérthetően tovább lehessen menni mindenféle személyes kontaktusban (!), szintúgy, ahogy egy tisztességes, jogszerű eljárás megköveteli.

Az érvénytelen módon létrehozott alaptörvényben feltüntetett „… kényszer alkalmazására az állam jogosult” meghatározásra való hivatkozásra: e cselekmény a hatályosnak nevezett „Magyarország” nevű „állam” által a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatása államellenes bűncselekménynek minősül… A „Magyarország” nevű „állam” nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, ezért nem szüntetheti meg még akkor sem, ha az alapító okiratába beleírja, így nem örökli annak területét és állampolgárait, vagyis a „Magyarország” nevű „államnak” nincs területe, tehát az alaptörvény nem lehet hatályban.

„Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” 

- Az alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas!
- Az alaptörvény nem a társadalmi „VÁLASZTÓI” akarat beteljesedése volt!
- A képviselőknek nem létezett mandátumuk a létrehozására!
- Nem volt felhatalmazásuk sem új államot, sem új alaptörvényt létrehozni, mi több a képviselőknek nem csak ahhoz nincs joga, hogy új alkotmányt alkosson, de ahhoz se, hogy alkotmányt megszüntessen. Jogosultságuk hiánya miatt többek között nem tartották be se az előkészítésére, se a megszavazására, se a hatályba léptetésére vonatkozó szabályokat!
- Mindennek dacára 2012 januárban életbe léptettek „valamit”, ami halva született!
- A „Magyarország” nevű entitásnak /államnak nevezett/ képződménynek a megalakításakor nem voltak magyar állampolgárai…
- Az alaptörvényt a magyar nép – magyar társadalom nem szavazta meg, nincs elfogadtatva semmiképpen sem (csak megtévesztéssel belekényszerítve)!
- Az alaptörvény és a magyar nép között nincs legitimitás! Törvénysértés jogot nem alapít!
- Releváns, hogy köz-jogilag az alaptörvény érvénytelen, magától értetődően érvénytelen minden ráhalmozott törvénykezés is!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a magyar nép alkotmánya
(még ha ideiglenes is)!
Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. § (2) bekezdés szerint
(minden hatalom a népé)!

Pontosan látható, hogy a Magyar Állam mellett a jogellenesen létrehozott „Magyarország” nevű intézményrendszerrel működtetett, megtévesztő módon Magyarországnak nevezett „párhuzamos társadalom” milyen veszélyt, milyen alkotmányos rendezetlenséget idéz elő. Miközben megvetette a lábát egy olyan „hatalom”, amelynek láthatóan nincsenek alkotmányos korlátai.

Mindennek hatására/folyományaként megtehetem, hogy nem adom a nevem az ilyen törvénytelen aktus/okhoz, amelyek akadályozzák, csorbítják, ellehetetlenítik a saját és Embertársaim életkörülményeit, jogait.

Az én lelkiismeretem tiszta, és megvan az okom rá, hogy úgy tegyek, ahogy
Alkotmányos jogaim alapján kötelességből kell helytállnom alkotmányos ellenállással.
Mert Magyarország alkotmányos válsághelyzetben van!

Természetesen a saját emberi mivoltomért, lelkiismeretemért, meggyőződésemért állok helyt, s védem jogaimat. Jogom van tudni és mindenekelőtt érteni a környezetemben és velem történő eseményeket. Ezt a jogot nem veheti el senki.

Egy embernek sincs természetes joga ahhoz, hogy megfosszon másik embert, miként azoknak sincs akik felhatalmazva érzik magukat, (… kiváltság, privilégium…) hogy másik Embertársuk felett döntsenek, tehessenek meg bármit, amiképpen saját valómmal szemben bármilyen törvénytelen és illegális lealacsonyításához, leértékeléséhez, meg/félrevezetéséhez, érvénytelenítéséhez, leigázásához, alárendeléséhez, eltiprásához,  elbitorlásához, megszállásához, megrongálásához vagy meglopásához… sem, továbbá mindezekhez bármiféle hozzájárulás sem megengedhető/eszközölhető.

Ezennel felhatalmazva érzem magam, hogy azonnali hatállyal állítsam meg és álljak ellen bármilyen és minden fentebb említett ellenem irányuló törvénytelen és törvényellenes cselekedetnek.

Az ember természetes élőlény. Az Ember nem tulajdon! Ezen oknál fogva minden ember egyenlő. Alapjában minden Ember egy teremtmény. A Teremtő által megtestesült Emberi lény! Így az Ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik, ezért nem rendelkezhet senki más az Ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő. A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.

Ehhez tartom magam, s megkéretik maradéktalan tiszteletben tartását minden esetben, mindenhol, mindenkor, ellenkező esetben a fent leírtak ok-okozati tartalmánál fogva megköveteli emberi minőségben, felelősséggel, hitelesen dokumentálva a tisztességes, alapos, tételes cáfolatot, érvelést annak bizonyosságát, jogát. Hiszen Emberek vagyunk, egymás között - egymáshoz viszonyulunk - cselekszünk - élünk.
Senki sem „bérli” az életét másoktól, szintúgy senki sem élhet áldozatként mások miatt.


Váradi Sándor

Minden lében kanál

... és Te merítesz?

? ? ?...

Nos, Én úgy látom, s tapasztalom, hogy ...

Temetik,… temették,… és még mindig temetik…

Meghalt…!? Kimúlt…!? Kidobták…!?

Nem! Nem?! Ne...?!
De mégis temetik.

Miért?
Tán kihalt a valóságában…?
Észrevehetetlen lett…!?
… igen is, meg nem is.
…vagy talán mégsem!

Van! Létezik!! Működik!!!
… csak nem értik, hogy elpusztíthatatlan és folyton követeli a „nimbuszát”…
    mégis elhallgatják, elnyomják, becsmérlik, kifigurázzák, tiporják …
ezért vált lényegtelenné, észrevehetetlenné, pedig gyakorta kiállt, küzd az életben maradásáért, a létjogosultságáért, a méltó helyéért az élet törvényszerűségében …

Nem köll, mert kemény, kellemetlen, kényelmetlen, elkopott, elnyűtt, nyűg lett a tétova élet számára, ezért elkerülik, kerülik, annyira kerülik már, hogy az elmebajjal hozható összefüggésbe - „nem létezik”, s így temetnék, temetik és t-e-m-e…

Pedig az az Emberi élet egyik alapvető lételeme - tisztességes lét megtartó ereje, mint ahogy a víz, az oxigén, az élelem.
…becsülendő, tiszteletre méltó és oltalom az értelemnek, a léleknek, az igazságnak.

Ezért
éltesd
ápold
használd 
alkalmazd 
követeld,
mert "az" egyszerűen megvéd, megtart, kiemel, elismertet, nemesít, iránymutató, célba visz, … és megbízhatóbb segítségedre van,
mint esetleg bárki emberi halandó.

Kell ennél jobb ösztönző erő - tényező az Embernek?

Mely nem más, mint a


                                                                         Következetesség
     

A Szabadság filozófiája

A Szabadság filozófiája az Önrendelkezés elvén alapszik.
ÖNRENDELKEZÉS: Te Birtoklod a Saját Életedet!
Az önrendelkezésről való lemondás azt jelenti, hogy valaki más magasabb joggal bír a te életed felett, mint te magad.
Semmilyen személy vagy csoport nem birtokolja az ÉLETEDET és te sem rendelkezhetsz mások életével.
Az „Időben" létezel: a „Múlt - Jelen - Jövő" keretén belül.
Ez megnyilvánul: az Életed és a Szabadságod eredményében - Szabadságban - Életben.
Az Életed elvesztése a Jövőd elvesztését jelenti
A Szabadságod elvesztése a Jelened elvesztése
Az Életed és Szabadságod eredményének elvesztése a Múltad azon részének elvesztése, ami létrehozta ezt az eredményt.
Az Életed és a Szabadságod eredménye a te Tulajdonod.
A Tulajdon a munkád gyümölcse és az Időd, Energiád és Talentumaid eredménye.
A Tulajdon a Természet ama része, melyet te váltasz át értékes használatra.
A Tulajdon a mások tulajdona is, melyet neked adnak önkéntes csere és kölcsönös megegyezés alapján.
Így mindkét személy jól jár, akik önkéntesen cserélnek tulajdont, különben nem is tennék, amennyiben igazságosan hozzák meg ezt a döntést maguk számára.
Időnként néhányan erőszakot és csalást alkalmaznak, hogy elvegyenek valamit másoktól, azok önkéntes hozzájárulása nélkül.
Az Erőszak és a Csalás kezdeményezése:
az Élet elvételére - gyilkosság,
a szabadság elvételére - rabszolgaság,
a tulajdon elvételére - lopás
nem számít, hogy ezeket egy ember hajtja-e végre,
vagy sokan, néhány személy ellen
vagy bármilyen posztokon ülő hivatalnokok.
Jogod van megvédeni a saját Életedet, Szabadságodat és tisztességesen megszerzett Tulajdonodat mások erőszakos fellépésétől.
Kérheted mások segítségét, hogy megvédjenek téged,de arra nincs jogod, hogy mások élete, szabadsága és tulajdona ellen erőszakot alkalmazz.
Így, arra sincs jogod, hogy másokat kijelölj, hogy a nevedben erőszakkal járjanak el másokkal szemben.
Jogod van vezetőket keresni magadnak, de nincs jogod szabályokat kivetni másokra.
Nem számít, hogy milyen szempontok alapján választják ki a hivatalnokokat,
ők is „csak" emberi lények és nincsenek magasabb joggal felhatalmazva, mint bármely más emberi lények.
Nem számít, hogy milyen képzeletbeli címkével igazolják viselkedésüket, vagy hányan biztatják őket.
A hivatalnokoknak nincs joguk ölni, leigázni vagy lopni.
Nem ruházhatod fel őket olyan jogokkal, melyek számodra sem adottak.
Mivel te rendelkezel az életed felett, te vagy felelős az életedért.
Nem bérled az életedet másoktól, akik engedelmességet követelnek,
és nem vagy mások rabszolgája sem, akik áldozatot követelnek tőled.
Te választod meg a te saját céljaidat, melyek a te saját értékeiden alapszanak.
A siker és a kudarc egyaránt szükségszerű, hogy tanuljunk és fejlődjünk.
A mások helyett végzett munkád, vagy mások érted végzett munkája csak akkor erény, ha önkéntesen és kölcsönös egyetértésben történik;
mivel érték csak ott jöhet létre, ahol adott a szabad választás.
Ez az igazán szabad társadalom alapja.
Ez nemcsak az emberi cselekedet leggyakorlatiasabb és leghumanitáriusabb alapja, hanem a legetikusabb is.
Van megoldás a világ problémáira, melyek a kormányok erőszak alkalmazásából származnak.
A megoldás az, hogy a világ lakosai többé ne kérjék meg a hatóságokat, hogy a nevükben erőszakot kezdeményezzenek.
A gonosz nem csak gonosz emberektől származik, hanem az olyan „jó emberektől" is, akik a saját céljaik elérésének eszközeként az erőszak alkalmazását tolerálják.
Ily módon táplálták a jók a gonoszt a történelem során.
Bízni egy szabad társadalomban az, hogy az értékek piacán zajló felfedezési folyamatra fókuszálunk, nem pedig a hatalom által kiszabott víziókra vagy célokra.
A központi hatalom víziója érdekében gyakorolt erőszak elfogadása intellektuális tespedés, és akaratlan, perverz konzekvenciákat szül.
Egy szabad társadalom elérése „bátorság": ... a gondolkodásra... a beszélgetésre, és a tettekre
Különösen akkor, amikor könnyebb Semmit sem tenni.

Az Indián tízparancsolat

1. Gondoskodj a Földről és tiszteld minden lakóját!
2. Maradj hű a Nagy Szellemhez!
3. Mutass tiszteletet embertársaid iránt!
4. Dolgozz az egész emberiségért!
5. Segíts és szeress, ahol szükséges!
6. Tedd azt, amit jónak gondolsz!
7. Gondoskodj tested és lelked jólétéről!
8. Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!
9. Légy mindig igazságos és tisztességes!
10. Vállald tetteid következményét!

Szeretet, ész nélkül

Mielőtt elolvasod az alábbi esszét, vess egy pillantást az oldaljegyzetre is: 
Az emberi élet védelme
az emberi méltóság tisztelete
...

„A szeretet fegyver, mindig is az volt.

Csak hát kevesen tudják, hogyan kell forgatni”

Egyszer volt, hol nem volt című film

A szeretet a szép dolgok közé tartozik az életben, de vajon elég csak szeretni? Vajon a szeretet egy napon képes lesz elűzni a sok gonoszságot és végre eljön majd a harmónia és béke korszaka?

Ahogy a világunk napról napra halad lefele a lejtőn, úgy hallani egyre többet a médiából a szeretetről. Könyvek, előadások, filmek és blogok próbálják győzködni az embereket, hogy nem számít semmi más, csakis a szeretet, amely legyőz minden gonoszságot.

Azt állítják, hogy a szeretet a legnagyobb erőhatás az univerzumban, amely képes túlszárnyalni a fizika törvényeit, legyőzve távolságot, időt, teret és akár a dimenziók közötti határokat is. A szeretet az, amely a tudatunkat magasabb szintre viheti, vagy az a láthatatlan erőhatás, amely utat mutat Istenhez.

A magyar nyelv is érdekes utalást tesz, ha szótagoljuk a szavakat, mely szerint a szer-etet, a gyűl-ölet.

Felteszem a kérdést. Helytálló-e az a kijelentés, hogy elég csak a szeretet ahhoz, hogy az emberiség egy szebb és helyesebb életet éljen? Véleményem szerint nem.

Ugyanis ezt azt jelentené, hogy a szeretetnek nincsenek káros formái. Nem helyénvaló kijelentés az, hogy nem számít más csak a szeretet. Ez az ember végtelenül összetett működésének a lekicsinyítése, Isten legszebb alkotásának, amely emberi ésszel felfoghatatlanul összetett, kigúnyolása. Mintha az ember nem lenne ennél sokkal több, mintsem szeretet. Mintha nem lennék más fontos érzelmek, értékek, amelyek harmonikus egyensúlyát kellene megtalálni az életben. Habár valóban nagyon fontos elem az életben, önmagában nem biztos, hogy a helyes útra vezet bennünket. Gondoljunk arra a kifejezésre, hogy vakszeretet.

Hogyan lehet vak a szeretet? Úgy, hogy helyes útirány nélkül akár a romlásba is vihet bennünket. Habár valóban egy építő jellegű erőhatás, önmagában nem feltétlen szolgál jó célokat. Ha egy kicsit megfűszerezzük manipulatív elemekkel a végkimenetel máris helytelen lesz. Hogy egy egészséges, helyes irányba vezessen bennünket, elengedhetetlen tartozék hozzá az értelem. A szeretet csak egy építő erőhatás, az utat viszont az értelem mutatja. Az pedig a legtisztább szellemiségből táplálkozik.

A szeretet mellett elengedhetetlen kellék az értelem is.

A szeretet értelem nélkül vak. Az értelem, szeretet nélkül pedig üres.

Manapság egyre jobban terjed az a felfogás, hogy emberek a szeretetről áradnak és minden más szellemi irányzatot a kukába dobnak, ami értelmet is adna mellé. Mosolyognak, folyton vidámak, boldogok viszont szellemi értékrendjük, igényeik olyan alacsony szintre süllyed, hogy az nem építő, hanem romboló hatással van a környezetükre nézve. Értelmi szintjük a tátongó mélységekbe zuhan. Ugyan szeretnek, de szellemileg szépen lassan leépülnek. Végül mindenre mosolyogni fognak, még a legromlottabb dolgokra is. Ez a szeretet hullám hódít az emberek tudatában, amely elvakítja, orruknál fogva vezeti őket, kiszolgáltatva a hatalomnak.

Egyfajta terméket csináltak belőle, amelyet a különféle bölcselkedő szakemberek eladnak az embereknek jó áron. Ezzel pedig minden más szellemi útmutatót alul értékelnek.

Tehát a szeretet épít az értelem által kijelölt úton. Ha az értelem helyét a butítás veszi át, akkor a szeretet nem építő, hanem romboló hatásúvá válik. Elfogadtatja az emberrel a romlottabbnál romlottabb szellemi züllöttségeket és észre sem veszik azt, mivel bekötött szemmel haladnak az úton. Példaként említhető, hogy sok esetben ugyan szeretnek az emberek, de életük egyre erkölcstelenebbé válik. Örömittasan el vannak mámorítva a szórakoztató ipar és kényelem adta boldogságtól, de közben erkölcsben és szellemi értékrendben Szodoma és Gomora szintjére süllyednek.

Így hát kijelenthető, hogy a szeretet önmagában nem képes felszámolni az emberi gonoszságot, mivel a gonoszság táptalaja szellemi romlottság. Az pedig helyes szellemi útmutató nélkül csak egyre jobban kiéleződik. Szimplán csak szeretettel maximum annyi változik, hogy kevesebbeké lesz a hatalom és többek lesznek megvezetve.

Ellenben viszont a szeretet és az értelem, a helyes szellemi útirányt kijelölve már csodákra képes. Ezen az úton pedig már érdemes elindulni. 

Hegyi István